วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (6)

การอบรมหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"
โดย ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม สคร.8 ชั้น 4


ต่อไปนี้เป็นการรวมรวมภาพผู้ที่ตอบคำถาม
เเละได้รับรางวัลในขณะอบรม
ใครเป็นใครชมกันเอง (ขออนุญาตไม่เเซว)


ภาพนี้เป็นการรับมอบของรางวัลจากอาจารย์ ดร.จรวยพร
รางวัลเป็นหนังสือชื่อ "เคล็ดไม่ลับ R2R"
ใครไม่มีบุญให้ไปdownloadได้ที่เว็บของ R2R

ภาพสุดท้ายเป็นการถ่ายภาพหมู่หลังจากอบรมเสร็จ
ทุกคนมีรอยยิ้มในใบหน้าทุกคน
เเละรับรองว่าโครงการที่นำเสนอจะประสบความสำเร็จทุกโครงการ


ท้ายที่สุดนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านวิทยากร
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
เเละเจ้าหน้าที่ สคร.8 ทุกท่าน
ที่ทำให้การอบรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
เเละหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกท่านคงจะเสนอโครงการให้กับหมอโรจน์
เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนมกราคมของปีนี้(เเละของชาตินี้)
เพื่อนำเสนอ ผอ.สคร.8 ต่อไป
เพราะท่านต้องการทราบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ
เเล้วพบกันในเฟสที่สองของ R2R
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น