วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (2)

การอบรมหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"
โดย ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2553ณ ห้องประชุม สคร.8 ชั้น 4

ภาพนี้พี่มานพกำลังนำเสนอโครงการ R2R ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

พี่ถ้อกำลังให้ความเห็นเเละถามคำถามระหว่างการอบรม


ภาพถ่ายขณะอบรม

วิวไกลๆ ของพิธีเปิดการอบรม

รูปคุณเอ ผู้จัดการการอบรมครั้งนี้

พักรับประทานอาหารกลางวัน ท่าน ผอ เข้ามาร่วมด้วยเเละ
เเถมด้วยการร่วมนั่งวิพากษ์ตลอดช่วงบ่าย

ภาพอาจารย์หมอชัยรัตน์เเละ ดร.จรวยพร ตอนเปิดการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น