วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (5)

การอบรมหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"
โดย ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม สคร.8 ชั้น 4


ต่อไปนี้เป็นการรวมรวมภาพผู้ที่ตอบคำถามเเละได้รับรางวัลในขณะอบรม
ใครเป็นใครชมกันเอง (ขออนุญาตไม่เเซว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น