วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (3)

การอบรมหัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"
โดย ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2553ณ ห้องประชุม สคร.8 ชั้น 4


บรรยากาศระหว่างการอบรมวันเเรก


ทุกคนกำลังตั้งอกตั้งใจฟัง

บรรยากาศช่วงบ่าย ระหว่างที่อาจารย์จรวยพรเเละ ผอ
กำลังให้ความเห็นงานของกลุ่มโรคเรื้อน
นำเสนอโดยพี่ธิดา(พี่ป้อม)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยงบจากสถาบันการเเพทย์ฉุกเฉิน???

ท่าทาง ลีลาของอาจารย์ขณะกำลังสอน
ตื่นเต็น ชวนติดตามทุกช็อต

สายตาเเห่งความมุ่งมั่น สำเร็จไปเกินครึ่งเเล้ว

หลังนำเสนอ ถูกใจ ผอ เป็นอย่างยิ่ง
เเละพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในระยะสั้น มอบรางวัลเป็นกำลังใจก่อน
พี่สายรุ้งกำลังสอบถามความเห็นจากอาจารย์เเละตอบคำถาม
โดยมีคุณครูเเอนนั่งอยู่ใกล้ๆ
เป้จากกลุ่มเเมลง ได้นำเสนอโครงการของกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น