วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

My life is my message : ท่าน มหาตมา คานธี

ท่าน มหาตมา คานธี ได้เขียนเรื่อง บาป 7 ประการไว้ในหนังสือ
เชิงอัตชีวประวัติของท่านเรื่อง

“The Story of My Experiments with Truth”
เมื่อ ค.ศ. 1925

ต่อมา

ท่านอาจารย์กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย
ปราชญ์ไทยผู้เชี่ยวชาญภารตวิทยาและภาษาฮินดี

แปลหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นภาษาไทยว่า
“ข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี”

ตอนท้ายเล่มได้ถอดความ
“บาป 7 ประการในทัศนะคานธี”

ไว้เป็นภาษาไทยดังนี้ประกอบด้วย

1. Politics without principles.
(เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ)


2. Pleasure without conscience.
(หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด)


3. Wealth without work.
(ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน)


4. Knowledge without character.
(มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี)


5. Commerce without morality.
(ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม)


6. Science without humanity.
(วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์)


7. Worship without sacrifice.
(บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ)


คำพูดธรรมดาเเต่ยังคงใช่ได้ถึงปัจจุบัน

หวังว่าข้อคิดดีๆเช่นนี้คงเกิดประโยชน์บ้างนะครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น