วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์

วันนี้อ่านหนังสือ "วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์"

เป็นการถอดความจากงานสัมมนาของคณะเรื่อง
วิพากษ์ 'โลก' เศรษฐศาสตร์จากมุมมองของเพื่อนบ้าน

ซึ่งจัดขึ้นในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 60

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2552

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

ดร.พงษ์ธร วราศัยโดยมี อ.ปกป้อง จันวิทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ


รายละเอียดโปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น