วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประชุมร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี

บรรยากาศการประชุมร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
เป็นครั้งที่สี่ของโครงเเลกปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง สสจ เเละ สคร.8
คงไม่ต้องอรรถาธิบายอะไรเพิ่ม เพราะเนื้อหาคล้ายกับอีก 3 จังหวัดที่นำเสนอมาเเล้ว
เเละที่สำคัญหมอโรจน์หมดมุกเเล้ว
เเต่อย่างไรต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จาก สสจ.อุทัยธานีทุกท่าน
เเละที่สำคัญพี่ๆจาก สคร.8 ที่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้อย่างดี

1 ความคิดเห็น: