วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เทคนิคการประชุมคณะกรรมการ

ผมได้มีโอกาสไปฟังบรรยายของ
รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

อาจารย์ได้กรุณาเเนะนำเว็บบล็อกที่น่าสนใจที่ท่านได้เขียนไว้
ผมได้เปรย....จนมีคนที่ สคร.8 ทวงให้ผมรีบส่งให้
ว่างๆลองเข้าไปดูนะครับ ได้ประโยชน์มากเลยทีเดียว
เรื่องเเรก : เทคนิคการประชุมคณะกรรมการ
http://gotoknow.org/blog/sup003/181597

เรื่องที่ 2: การนำเสนอผลงานวิจัยเข้าสู่วาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ 20-30 นาที
http://gotoknow.org/blog/sup003/181628

เเล้วผมจะทยอยส่งเรื่องราวที่น่าสนใจมาเป็นระยะๆ
ท่านใดไม่ประสงค์ให้ผมส่งถึงก็เมลล์มาบอกกันได้นะครับ

ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิต

โยนิโสสํวิธาเนน สุขํ ปปฺโปติ ปณฺฑิโต
ด้วยการจัดการอย่างแยบคาย บัณฑิตก็ลุสุขสมหมาย

ด้วยรักเเละปราถนาดี
หมอโรจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น